Zadania

VI tura

PLEJADA GWIAZD: ZASADY ROZWIĄZYWANIA
W niektórych kratkach należy umieścić gwiazdki, tak aby w każdym rzędzie, każdej kolumnie oraz w każdym wieloboku wyróżnionym pogrubioną linią występowały dwie gwiazdki. Żadne dwie kratki z gwiazdką nie stykają się ani bokiem, ani wierzchołkiem.

SKARBY: ZASADY ROZWIĄZYWANIA
W niektórych białych kratkach należy umieścić skarby. Liczby wskazują, w ilu sąsiednich kratkach – stykających się bokiem lub wierzchołkiem – występują skarby.

MNOŻENIE: ZASADY ROZWIĄZYWANIA

Należy odtworzyć mnożenie, wiedząc, że w kratkach występują cyfry nieparzyste, a w kółkach – cyfry parzyste i zero.

Archiwalne tury

I tura

II tura

III tura

LAMPKI: ZASADY ROZWIĄZYWANIA
Ustaw lampki tak, żeby każde białe pole było oświetlone. Lampka oświetla pola znajdujące się w tym samym wierszu i kolumnie co pole z lampką, aż do pierwszego czarnego pola, które blokuje światło. Żadna lampka nie może oświetlać innej lampki. Liczby oznaczają ile lampek stoi przy polu z liczbą. Żadne białe pole nie może pozostać nieoświetlone.

IV tura

V tura

KÓŁKO I KRZYŻYK: ZASADY ROZWIĄZYWANIA
Diagram należy wypełnić kółkami i krzyżykami, tak aby w kolejnych kratkach w każdym rzędzie, każdej kolumnie oraz w kratkach stykających się wierzchołkami i leżących w jednej linii występowały co najwyżej trzy kółka i co najwyżej trzy krzyżyki.

PARKIET: ZASADY ROZWIĄZYWANIA
W kratki należy wpisać cyfry od 1 do 3, tak aby każda z nich znalazła na każdej prostokątnej płytce tylko raz, a w każdym rzędzie i każdej kolumnie – trzy razy. Żadne dwie kratki z taką samą cyfrą nie stykają się bokiem.

KWADRAT Z SUMAMI: ZASADY ROZWIĄZYWANIA
W kratki należy wpisać liczby naturalne od 1 do 6, tak aby w każdym rzędzie, każdej kolumnie oraz w każdym białym i szarym kolanku występowały różne liczby. Suma liczb w każdym szarym kolanku wynosi 11, a w białym – 10.