Regulamin III Turnieju Set-a

W najbliższą niedzielę 2 kwietnia 2017 odbędzie się III otwarty Turniej gry SET organizowany przez Koło Naukowe Matematyki. Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu i przedstawiamy jego Regulamin.

Regulamin III Otwartego Turnieju gry SET organizowanego przez KNM
Zasady ogólne:
1. Celem „III Otwartego Turnieju gry SET organizowanego przez KNM”, zwanego
dalej „Turniejem”, jest zwiększenie zainteresowania matematyką oraz grami planszowymi
wśród wrocławian.
2. „III Otwarty Turniej gry SET organizowany przez KNM”
przeprowadzany jest przez Koło Naukowe Matematyki zwane dalej KNM przy współpracy z organizatorami Festiwalu Gier Planszowych „Gratislavia” oraz wydawcą gry
SET – firmą G3.
Organizacja i przebieg zawodów:
1. Turniej trwa jeden dzień, tj. 2 kwietnia 2017 roku. Konkurs składa się z kilku
etapów, których liczba zależna jest od liczby zgłoszonych uczestników. Każda runda
polega na rozgrywkach w podgrupach n-osobowych, które rozgrywają pomiędzy sobą
n partii gry „SET”. Liczba n zależna jest od rundy, liczby zgłoszonych zawodników
oraz decyzji organizatorów Turnieju. Z każdej rundy do rundy następnej przechodzi
k zawodników, przy czym k jest równe co najmniej 1 i nie przekracza 2n. Wynik
końcowy uzależniony jest od sumarycznej liczby setów zebranej w ciągu wszystkich
partii w rundzie. O pierwszeństwie decyduje naciśnięcie dzwonka, co oznacza odnalezienie odpowiedniej trójki kart. Wskazywanie nieprawidłowych setów skutkuje
dwoma setami ujemnymi.
2. W rundzie finałowej rozgrywa się n partii gry. W finale k jest równe 0, natomiast
zwycięzca tej rundy zostaje zwycięzcą Turnieju.
Nagrody:
1. Nagrody przewidziane w Turnieju otrzymują wszyscy uczestnicy rundy finałowej.
2. Osoba, która zajęła p-te miejsce w Turnieju, przy czym p jest liczbą naturalną
dodatnią, może zrzec się nagrody jej przypadającej na rzecz osoby, która zajęła
(p+1)-sze miejsce, której odtąd przypada nagroda.
Postanowienia końcowe:
1. Decyzje w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem podejmują organizatorzy
Turnieju.
2. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *